Lecture Alfred Brendel ‘My Musical Life’

Lecture Alfred Brendel ‘My Musical Life’

Door persoonlijke omstandigheden heeft Alfred Brendel zijn lezing van zaterdag 11 mei tijdens het Naarden International Piano Festival moeten verplaatsen. Hoewel het festival op 12 mei was geëindigd, hoort deze lezing nog bij het Naarden International Piano Festival.
De heer Brendel betreurt het uitstel zeer maar heeft aangegeven op donderdag 13 juni 2019
naar Naarden te zullen reizen om zijn lezing ‘My Musical Life’ alsnog te geven.

Due to personal circumstances Alfred Brendel had to postpone his lecture on Saturday 11th of May during the Naarden International Piano Festival.
Mr. Brendel regrets this rescheduling but announced he will come to Naarden on Thursday 13th of June 2019 to give his lecture ‘My Musical Life’.