PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via deze website in ons contact met u verkrijgen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS beschikken over deze persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • de afhandeling van uw donatie en/of kaartverkoop en u informeren over het verloop daarvan;
  • het treffen van maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren;
  • het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen
De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij bieden daarom ook geen diensten aan aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure SocketsLayer) in verbinding meteen 128/256-bitversleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze website verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies.

Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten te komen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij per e-mail een digitale nieuwsbrief aan onze bezoekers en andere geïnteresseerden. Wij sturen deze nieuwsbrief alleen naar mensen die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen. In elke nieuwsbrief is een afmeld-link geplaatst waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening bij ons beëindigt, bewaren wij sommige van uw gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij al uw gegevens.

U hebt het recht om de gegevens in te zien die wij van u bewaren nadat u uw dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via office@bijandreas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
De Robert F.W. Bruinsma Stichting en BIJ ANDREAS verstrekken uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze contactgegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Scroll naar boven